BYU @ Santa Clara | Thurs 9/30 6 PM PT | WCC free stream